Giới thiệu

Chính sách và quy định chung

 

I. Chính sách lắp đặt và tư vấn 

ApolloSeiko VN  tư vấn miễn phí cho khách hàng có nhu cầu về sản phẩm và lên phương án tối ưu cho khách hàng.
ApolloSeiko VN có trách nhiệm lắp đặt và đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, hướng dẫn khách hàng về mặt kỹ thuật theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên.

II. Chính sách bảo hành

ApolloSeiko VN có trách nhiệm bảo hành thiết bị cho khách hàng theo cam kết trong hợp đồng được ký kết đồng thuận giữa hai bên.

Kết thúc giai đoạn bảo hành, tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế, hai bên có thể ký kết các hợp đồng nâng cấp chương trình hoặc bảo trì hệ thống theo các điều kiện mới.

III. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng

1. Nghĩa vụ của bên bán

Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hoá
Bên bán có nghĩa vụ bảo đảm:
 1)Quyền sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp bởi bên thứ ba
 2)Hàng hóa đó phải hợp pháp
 3)Việc chuyển giao hàng hoá là hợp pháp.

Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá
Bên bán có nghĩa vụ đảm bảo hàng hóa là đối tượng của hợp đồng không phải hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa đã bán trừ trường hợp hàng hóa được sản xuất, chế tạo, chế biến theo công thức, bản vẽ, thông số kỹ thuật chi tiết do bên mua cung cấp, trường hợp này bên mua phải chịu trách nhiệm nếu có khiếu nại khiếu kiện liên quan đến hàng hóa.


Giao hàng đúng chất lượng
Bên bán hàng hóa có nghĩa vụ giao hàng đúng chất lượng theo thỏa thuận trong hợp đồng

Giao hàng đúng đối tượng của hợp đồng và chứng từ liên quan
Bên bán có trách nhiệm giao hàng đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng: bao gồm giao hàng đúng đối tượng hàng hóa, đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật... đã được hai bên thỏa thuận.
Bên cạnh việc giao hàng, bên bán còn phải giao chứng từ liên quan đến hàng hóa. Đó có thể là vận đơn, các thông tin về hàng hóa, quy cách đóng gói bảo quản, hướng dẫn sử dụng... 
Đối với trường hợp giao hàng không đúng đối tượng được thỏa thuận, bên mua có quyền từ chối nhận hàng và có thể yêu cầu bồi thường nếu có thiệt hại thực tế xảy ra.

Nghĩa vụ giao hàng đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận
Bên bán có nghĩa vụ tôn trọng những thỏa thuận của hai bên về thời điểm cũng như địa điểm giao hàng.

Nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa
Quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao.

Nghĩa vụ bảo hành hàng hóa
Bên bán chịu trách nhiệm bảo hành thiết bị theo hợp đồng được ký kết.

2. Nghĩa vụ của bên mua

Nghĩa vụ thanh toán
Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận.
Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.
Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.

Nghĩa vụ nhận hàng
Bên mua cũng có nghĩa vụ nhận hàng và thiện chí thực hiện các biện pháp để bên bán giao hàng đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ thông báo
Nếu không có thỏa thuận khác, bên mua có nghĩa vụ thông báo cho bên bán về việc khiếu nại, khiếu kiện của bên thứ ba liên quan đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện hợp đồng của hai bên.

 

Link to Japan

Website