SOLDERING ROBOTS

Xem thêm
Iron-tip SCARA: Selective Compliance Assembly Robot Arm
J-CAT LYRA là một robot hàn mới với các tính năng vận hành cơ bản, được cải tiến đáng kể để tăng khả năng sử dụng và độ bền.

SLEEVE SOLDERING

Xem thêm
Gantry-type Sleeve Soldering Robot
SLEEVE SOLDERING ROBOT
Desktop Sleeve Soldering Robot

LASER SOLDERING

Xem thêm
Bộ điều khiển nhiệt độ máy hàn Laser

MANUAL SOLDERING

Xem thêm
Trạm hàn tay công suất cao
Trạm hàn tay không chì

Link to Japan

Website