TTM-1000H

Trạm hàn tay không chì

     Trạm hàn này này được thiết kế để sản xuất hàn không chì và không có tĩnh điện. Phần thay thế cần thiết duy nhất là mũi hàn.
Type TTM-1000H
Power AC100V, AC115V, AC220V
Setting Temperature 200~420℃
Heater Capacity 90W
Output Power 36VAC, 400KHz
High Frequency Current
Temp. Consistency ±2℃ (no load)
Raising Time 25 sec (300℃)
Weight Controller 2.5kg
Iron Unit 0.1kg
Iron Stand 1.0kg
Accessories Included Iron cartridge grip, Iron cartridge, Iron holder stand, Power cable

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Link to Japan

Website