SZB-7000

Trạm hàn tay công suất cao

     Trạm hàn này bao gồm một bộ điều khiển nhiệt độ và các con lăn ZSB giúp thiếc hàn không bị văng ra. Hệ thống này rất hiệu quả và dễ sử dụng. SZB-7000 có hai tùy chọn kiểu đầu hàn để lựa chọn: Đầu hàn kiểu súng lục hoặc bút chì.
Type SZB-7000
Solder Diameter φ0.4~1.6mm
Iron Cartridge Type DS Type (130V Heater)
Power Supply AC 100~240V (single phase)
Power Consumption 195VA
Temp. Range 0~500℃
Temp. Control PID control
Weight 4kg (main unit)
Dimensions (WxDxH) 110x203x200mm (main unit)
Solder Feed Speed 0~40mm/sec.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Link to Japan

Website