SR Series

SR Series có một hệ thống hỗ trợ thành phần pogo-pin tự động, mật độ cao. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu tùy chỉnh cho từng ứng dụng cụ thể.
PCB thông qua thru-hole dễ dàng đi vào hệ thống và hệ thống sẽ đảm nhận việc hỗ trợ các thành phần và vòng quay của PCB để hàn tự động với robot Apollo JC-3. Băng tải loại kết nối linh hoạt, tốc độ cao có thể dễ dàng điều khiển để đáp ứng các yêu cầu của dây chuyền và quy trình
SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Bộ điều khiển hàn tự động
Robot hàn T-380R OMEGA là sản phẩm kết hợp giữa Robot của Geminy và bộ điều khiểu hàn Omega của Apolloseiko.
Hệ thống hàn không tiếp xúc
J-CAT LYRA là một robot hàn mới với các tính năng vận hành cơ bản, được cải tiến đáng kể để tăng khả năng sử dụng và độ bền.
Robot hàn SCARA
Iron-tip SCARA: Selective Compliance Assembly Robot Arm
Phiên bản mới nhất của dòng EVO

Link to Japan

Website