SOLDERING ROBOTS

Iron-tip SCARA: Selective Compliance Assembly Robot Arm
J-CAT LYRA là một robot hàn mới với các tính năng vận hành cơ bản, được cải tiến đáng kể để tăng khả năng sử dụng và độ bền.
Bộ điều khiển hàn tự động
Robot hàn T-380R OMEGA là sản phẩm kết hợp giữa Robot của Geminy và bộ điều khiểu hàn Omega của Apolloseiko.
Hệ thống hàn không tiếp xúc
Bộ Điều Khiển Hàn Tự Động
Robot hàn gantry-style thế hệ thứ 3

Link to Japan

Website