SOLDERING ROBOTS

Iron-tip SCARA: Selective Compliance Assembly Robot Arm
J-CAT LYRA là một robot hàn mới với các tính năng vận hành cơ bản, được cải tiến đáng kể để tăng khả năng sử dụng và độ bền.
Bộ điều khiển hàn tự động
Bộ Điều Khiển Hàn Tự Động
Robot hàn gantry-style thế hệ thứ 3
Phiên bản mới nhất của dòng EVO
ROBOT hàn để bàn
Parallel-link Soldering Robot

Link to Japan

Website