LEAD- FREE SOLDER

Thiếc hàn không chì

     Dòng sản phẩm thiếc hàn chất lượng cao của Apollo Seiko. Tùy chọn thiếc hàn dạng dây, thanh và dạng kem hàn để đáp ứng tất cả các nhu cầu hàn của bạn. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất sử dụng chất liệu hàn cao nhất, từ đó mang lại khả năng vượt trội và chất lượng tuyệt vời cho sản phẩm..
Flux- Cored Solder
Flux Type Alloy Composition Flux Content Characteristic
C114 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5 4.0% Good Wettability
C116 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5 4.0% Usable High Temperature
C214 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5
02 Sn99 Ag0.3 Cu0.7
4.0% High Reliability
C215 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5
02 Sn99 Ag0.3 Cu0.7
03 Sn99.3 Cu0.7
4.0% Halogen Free
C216 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5
02 Sn99 Ag0.3 Cu0.7
03 Sn99.3 Cu0.7
4.0% High Reliability

Paste Solder
Flux Type Alloy Composition Flux Content Characteristic
P114 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5 11.0% High Reliability
02 Sn99 Ag0.3 Cu0.7 Low Silver, High Reliability

Bar Solder
Type Alloy Composition Characteristic
ASB01 01 Sn96.5 Ag3 Cu0.5 High Reliability
ASB02 01 Sn99 Ag0.3 Cu0.7 Low Silver
ASB02 03 Sn99.3 Cu0.7 No Silver

Link to Japan

Website