J-CAT SLV

Desktop Sleeve Soldering Robot

     Robot được cài đặt đặc biệt thích hợp trong môi trường sản xuất “lean”. Với công nghệ hàn “sleeve”, J-CAT SLV dễ dàng bảo trì và loại bỏ flux lẫn hiện tượng bóng hàn. Mũi hàn ceramic giúp kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí sửa chữa. Chúng tôi cũng cung cấp mũi hàn ceramic tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu sản phẩm của khách hàng.
 
Type J-CAT330 SLV J-Cat340 SLV
Operation Range (X Y Z) 300x320x100 mm 400x400x150 mm
Portable Weight 15 kg
Repeatability X,Y,Z ± 0.007mm
Program Capacity 999 pograms
Memory Capacity 32,000 points
Soldering Condition 500 conditions
Setting Temperature 0~550°C (1°C increment)
Soldering Feeding Amt Resolution 0.1 ~99.9mm (0.1mm increments)
Solder Feeding Speed 1.0~50.0mm/sec. (0.1mm/sec. increments)
Solder Diameter φ0.8~1.2mm
Power Consumption 350W (Max)
Heater Power Consumption 135W
Power Source AC94~260V(Single phase)
Supply Air 0.5 MPa (dry & clean air)
Interface for external operation command D-SUB25 female pin (harness side; male)
Dimensions (WxDxH) 680x588x1099 mm 672x643x1149 mm
Weight 40 kg 47 kg

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

SLEEVE SOLDERING ROBOT
Desktop Sleeve Soldering Robot
Gantry-type Sleeve Soldering Robot

Link to Japan

Website