J-CAT DSV

Robot tra keo

  J-CAT DSV cho phép robot di chuyển đến một khu vực chỉ định để tra keo. Một bàn xoay có thể được thêm vào để thiết bị có thể được sử dụng như một robot 3 trục + 1 trục (tùy chọn). Robot này có thể xử lý hầu hết các ứng dụng tra keo.
Type J-CAT 200 DSV J-CAT 300 DSV
Move Area
(mm; X, Y, Z)
200, 200, 50 300, 320, 50
Size
(mm, WxDxH)
320x364x549 560x511x609
Weight 17kg 30kg
Max Speed PTP 500 mm/sec (1~500 mm/sec)
X, Y, Z Axes 200 mm/sec (2~200 mm/sec)
Max Speed CP XYZ Axes 200mm/sec (0.1~200 mm/sec)
Portable Weight Work 5kg, Tool 2kg
Resolution +/- 0.01mm (per axis)
Interpolating Function 3-dimensional linear and arc interpolation
External I/O I/O-SYS: Input 8/ Output 8
I/O-DSP: Input 1/ Output 2
Teaching Method Remote Teaching (JOG) / Manual Data Input (MDI)
Air Pressure 0.5MPa (dry air)
Power Supply AC90~250V (single phase) / 150VA
Accessories Operating Manual (CD-ROM), Power Cable

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Link to Japan

Website